Categories

Dịch vụ nổi bật

XIN THÔNG BÁO

Bệnh viện Triều An xin Thông báo về việc KHÔNG đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi ra hóa đơn giấy.

 

                   

Xin chân thành cảm ơn !