Categories

Dịch vụ nổi bật

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 – THÔNG ĐIỆP 5K

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y Tế gửi đến người dân THÔNG ĐIỆP 5K.


Hãy cùng theo dõi các nội dung chính sau đây: