Categories

Dịch vụ nổi bật

KHUYẾN CÁO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐỂ CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

 

1. KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi tập trung đông người.

2. KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

3. KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

4. KHÔNG TỤ TẬP đông người.

5. KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng BlueZone.

[Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC)]