Categories

Dịch vụ nổi bật

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TRIỂN KHAI HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TRIỂN KHAI

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

Nhằm tạo điều kiện giúp Quý bệnh nhân và thân nhân chủ động thời gian đến khám bệnh, Bệnh viện Triều An triển khai hình thức đăng ký khám bệnh trực tuyến.

Bằng các bước thực hiện đơn giản, Quý bệnh nhân và thân nhân có thể giảm thiểu thời gian chờ đợi khi khám bệnh tại Bệnh viện Triều An.

Các bước thực hiện như sau:

🌻🌻🌻Truy cập vào đường dẫn: http://online.trieuanhospital.vn/dangkykham hoặc vào trang web http://trieuanhospital.vn chọn mục Đặt Khám (trên Menu)

🌻🌻🌻Nhập thông tin bệnh nhân:

🌻🌻Bước 1: trường hợp đã được bệnh viện cấp mã y tế (xem trên sổ khám bệnh) thì nhập mã y tế vào khung Mã Y Tế (VD: 070777070)

🌻Nhấn phím "Tab" trên bàn phím sẽ xuất hiện màn hình xác nhận.

🌻Tại màn hình xác nhận, nhập họ tên bệnh nhân (không cần bỏ dấu tiếng Việt) và nhấn nút "Xác nhận".

🌻Nhập họ và tên rồi nhấn nút "Xác nhận". Sau khi nhấn nút xác nhận thì màn hình xuất hiện đầy đủ thông tin bệnh nhân.

🌻🌻Bước 2: trường hợp người bệnh chưa được bệnh viện cấp mã y tế

🌻Điền đầy đủ các thông tin tại các ô từ 1 đến 6 rồi chọn nút "Xác nhận" để kết thúc việc tạo hồ sơ người bệnh

🌻Tiến hành đăng ký khám bệnh.

🌻🌻🌻Đăng ký khám bệnh:

🌻🌻Bước 1:

🌻Tại màn hình "Tạo hồ sơ bệnh nhân" ta chọn tiếp loại hình khám bệnh rồi chọn "Xác nhận".

🌻Tại khung chọn đối tượng khám, ta chọn tiếp loại hình khám bệnh 🌻Tiếp theo nhấn nút "Xác nhận".

🌻🌻Bước 2:

🌻Chọn thời gian khám bệnh - chọn chuyên khoa khám.

🌻Nhấn nút "Chọn" rồi nhấn nút "Tiếp tục" để chọn bác sĩ khám và thời gian khám. Sau đó, nhấn nút "Tiếp tục".

🌻🌻Bước 3:

🌻Màn hình xác nhận việc đăng ký khám bệnh, nhấn nút "Đăng ký" để hoàn tất việc đăng ký khám bệnh trực tuyến.

🌻Chụp lại màn hình để đến bệnh viện trình bộ phận tiếp nhận xem.